Ameli OÜ registrikood 12903629 , aadress Jaani tee 14, 61708, Räni alevik, Tartu maakond, Eesti (edaspidi nimetatud Müüja) ja Klient, kes vormistab www.ameli.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimuse ankeedile oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Klient), lepivad kokku alljärgnevates tingimustes:

Käesolevad tellimistingimused kehtivad kõigile isikutele, kes sooritavad tellimuse www.ameli.ee veebikeskonnas ning seeläbi sooritavad tehingu ostukeskonna omaniku AMELI OÜ-ga.

ÜLDINE

 • AMELI OÜ-l on õigus muuta ning täiendada veebikeskonnas käesolevaid tellimistingimusi, tooteid, nende kirjeldusi, pilte ning hindu vastavalt oma äranägemise järgi.
  Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad www.ameli.ee veebikeskonna kaudu tehingu sooritanud isikute vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.
 • Kauplemine toimub EUR valuutas.
 • Tellija poolt esitatud tellimus on aluseks ostu-müügi lepingule AMELI OÜ ja Tellija vahel. AMELI OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma, jättes endale vajadusel õiguse tellimus tühistada sellest Tellijat informeerides.
 • AMELI OÜ ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.

TELLIMUSE EDASTAMINE

 • Tellimust saavad esitada ainult täisealised ja teovõimelised Tellijad.
 1. Saatke tellimus läbi e-poe
 2. Kirjutage meile facebooki: https://www.facebook.com/www.ameli.ee
 3. Saatke e-mail info@ameli.ee

KAUBA KÄTTESAAMINE JA TARNEAEG

 • Kauba kättesaamine ja tarne toimub Eesti piirides.
 • Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. AMELI OÜ-l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida.
 • AMELI OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab AMELI OÜ ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.
 • Kättetoimetamise kiirus oleneb toote juures olevast tarnelubadusest. Kui tarnelubadust ei ole märgitud, siis tarnelubadus on 5 nädalat. Tarnelubadus on indikatiivne ja võib nihkuda paari päeva raames olenevalt pühadest ja ettenägematutest asjaoludest.
 • Kaup tarnitakse tellijani läbi AMELI OÜ koostööpartneri ( Itella Smartpost). Kauba tarnekulud tasub tellija vastavalt AMELI OÜ esitatud hinnale, lähtudes koostööpartnerite hinnakirjale.
 • Samas tellimuses olevad erinevate tarneaegadega tooted saavad tellimuse kinnitamisel lõpliku tarneaja kõige pikema ooteajaga toote järgi.

TAGASTAMINE

 • Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul rikkumata pakendis tagastada (väljaarvatud eritellimustooted). Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.
 • Eritellimustoodete valmistamine võib eeldada tootjalt (AMELI OÜ) koheste kulutuste tegemist (kujunduste, paberite, kangaste jms tellimine), mistõttu ei aktsepteerita tellimuste tühistamist peale 24 tunni möödumist tellimuse edastamisest ja kinnitamisest alates.
 • Tagastada ei saa spetsiaalselt eritellimusel Kasutajale valmistatud Kaupu. Ameli jätab endale õiguse kujundada eritellimustooteid endale omase käekirja järgi. Loomingulistest ja kunstilistest vaadetest tulenevaid eriarvamusi ja pretensioone ei rahuldata.
 • Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu Tellijale väljastamise hetkel.
 • Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on AMELI OÜ-l õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
 • Kauba tagastamise saatmiskulu kannab tarbija. Müüja ei hüvita tagasisaatmise kulusid.
 • AMELI OÜ tagastab Tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest.
 • Loodusjõudude poolt tootele tekitatud kahjusid AMELI OÜ ei korva.

PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG

 • Vastutame toodete nõuetele mittevastavuste ja puuduste eest. Kui avastate kauba kätte saamisel, et toode ei vasta tellitu kriteeriumitele siis palun saatke 3 tööpäeva jooksul e-mail aadressile  koos kauba mittevastavuse või puuduse kirjeldusega.
  AMELI OÜ ei vastuta kliendi süül toote kahjustumise eest ning puuduste eest, mis on tekkinud tootele seoses ebaotstarbelise ning mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei aktsepteerita loomingulistest ja kunstilistest vaadetest tulenevaid eriarvamusi ja pretensioone.
  Toote mittevastavuse ning puuduste korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist korrektse tootega. Transpordi kulud kannab sel juhul AMELI OÜ.
  AMELI OÜ vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VAIDLUSED

 • Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole.